In English

Timo Vuorikoski

Info

Suomalainen muotokuvamaalari Timo Vuorikoski (s. 1945) opiskeli taidemaalausta Suomen Taideakatemian koulussa vuosina1963-1964 ja 1969-1971. Samanaikaisesti Vuorikoski opiskeli myös Helsingin yliopistossa pääaineenaan taidehistoria, muina aineina kirjallisuus, Suomen kieli ja Suomen historia. Vuorikoski valmistui filosofian lisensiaatiksi vuonna 1974. Professorin arvonimen hän sai vuonna 1996.

Timo Vuorikoski toimi Helsingin yliopiston taidehistorian assistenttina vuosina 1967-1978. Helsingistä Vuorikoski siirtyi 1979 Tampereelle Sara Hildénin taidemuseon johtajaksi. Tässä virassa hän oli yhtäjaksoisesti vuoteen 2006 saakka, jolloin hän jäi vapaaksi taiteilijaksi.

Assistentin toimen ja museonjohtajan viran ohessa Timo Vuorikoski harjoitti aktiivisesti taidemaalarin ammattia ja piti ja pitää edelleen muutaman vuoden välein yksityisnäyttelyitä Helsingissä, jossa hänen gallerianaan on Taidesalonki/Konstsalongen.

Helsingissä asuessaan Timo Vuorikoski oli ystävystynyt taidemaalari Tuomas von Boehmin kanssa. Tuomas von Boehmin vaikutuksesta ja ohjaamana Timo Vuorikoski ryhtyi opiskelemaan muotokuvamaalausta. Tampereelle siirryttyään Vuorikoski maalasi virallisia tilausmuotokuvia maisemien ja asetelmien rinnalla.

Tuomas von Boehmin vaikutus yhdessä taidehistoriallisen koulutuksen kanssa ovat johtaneet siihen, että Timo Vuorikoski on muotokuvamaalarina keskittynyt realistiseen muotokuvamaalaukseen, jossa näköisyysvaikutelman tavoittamisen ohessa katsojalle välitetään myös mielikuva mallin yhteiskunnallisesta roolista ja siitä ympäristöstä ja yhteisöstä, jossa malli vaikuttaa ja on toiminut ja jonka osana ja edustajana hänestä tilataan muotokuva.

Timo Vuorikoski on perinteinen muotokuvamaalari. Hänen ihanteensa ovat tietoisesti barokin ajan maalauksellisissa muotokuvissa. Keskeistä on decorumin huomioiminen, eli mallin kuvaaminen arvostavasti ja kunnioittavasti mallille ominaisessa ympäristössä ja roolissa. Vuorikosken muotokuvissa tavoitteena on realistinen näköisyys, mutta nimenoman siten, että etäisyys valokuvamaiseen ilmaisuun säilyy selvänä. Vuorikosken muotokuvissa väriskaala on suppea ja se perustuu vain muutamiin murrettuihin maaväreihin, vaikka näiden sävyjen ohessa yleensä aina on mukana myös jokin yksittäinen voimakkaampi väriaksentti. Henkilöfiguuri on useimmiten puolivartalokuvana tai polvikuvana siten, että kummatkin kädet näkyvät. Kokonaisuutta hallitsee klassillinen kolmiosommitelma, jossa usein on myös sovellettu kultaisen leikkauksen periaatteita.

Huolimatta siitä, että Vuorikosken virallisten tilausmuotokuvien taidehistorialliset juuret palautuvatkin 1600-luvulle, hänelle on tärkeätä, etteivät muotokuvat pyri jäljittelemään näiden vanhojen taidekausien tyylillisiä ominaisuuksia ja chiaroscuron valaistusratkaisuja, vaan että kyseessä on harmoninen ja asiallinen moderni muotokuvamaalaus, jossa malli seisoo tai istuu luonnollisessa kylmässä päivänvalossa ja plastinen muoto ja kolmiulotteinen tila on oikein havainnoitu ja kuvattu. Tärkeätä on myös se, että maalauksissa näkyy taiteilijan työskentelyn jälki ja sivellintekniikka kaikessa rikkaudessaan.

Timo Vuorikoskella on muotokuva-ateljee sekä Tampereella että pääkaupunkiseudulla. Lisäksi Vuorikoskella on työhuone muotokuvien maalaamista varten Venetsiassa, jossa hän tilaustöiden aikataulujen niin vaatiessa viettää talvikaudet. Muotokuvat maalataan taiteilijan ateljeella, mutta mallin tapaamiset voidaan myös järjestää mallin kotona tai työpaikalla.

Maalauksen valmistumiseen vaadittava aika vaihtelee tilanteiden ja mallin aikataulun mukaan, mutta ideaalitapauksessa aikaa käytetään keskimäärin puoli vuotta ja tapaamiskertoja mallin kanssa tulee noin kymmenen kappaletta, kukin pari tuntia.

Vuorikosken maalaustekniikasta

Timo Vuorikosken muotokuvamaalaukset ovat öljyvärimaalauksia kankaalle. Tekniikkana on kerrosmaalaus, jossa kuva rakennetaan kerroksittain siten, että alemmat värikerrokset osittain näkyvät tai kuultavat päällimmäisten värikerrosten läpi. Tällä työskentelytavalla on mahdollista erotella toisistaan huippuvalot ja syvimmät varjot sekä niiden välissä olevat valoalueet ja puolivarjot. Valööreitä työstämällä kuvaan saadaan tavoitteena oleva plastinen muoto, joka näköisyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeä.

Vuorikosken soveltama valöörimaalaus ei kuitenkaan perustu temperalla tai akryylillä tehtyyn monokromaattiseen (grisaille) alusmaalaukseen. Paikallisvärit tulevat mukaan jo heti työskentelyn alkuvaiheessa, mutta siten, että työn kuluessa maalauspintaa hiotaan ja raaputetaan, jolloin värit sulautuvat ja yhdistyvät pohjakankaan struktuuriin ja saavat ikään kuin rasterimaisen optisen ominaisuuden. Tähän optiseen kuultovaikutukseen yhdistetään vapaata sivellintekniikkaa ja valokohdissa ja erityisesti huippuvalossa paksujakin maalikerroksia, jolloin loppuvaikutelma on ikään kuin yhdistelmä alla prima -maalausta ja kerrosmaalausta.

Pääpiirteissään menetelmä perustuu ranskalaisen 1800-luvun lopun realistisen ateljeetradition suosimaan ébauche-tekniikkaan, jonka aktiivinen puolestapuhuja ja akateeminen opettaja oli Thomas Couture (Méthode et entretiens d´atelier, Paris, 1867). Couturen tunnettuja oppilaita olivat Henri Fantin-Latour ja Puvis de Chavannes, joiden vaikutus näkyi vahvana suomalaisen maalaustaiteen kultakauden teoksissa 1800-luvun lopussa. Couturen ehkä kuuluisin oppilas oli Édouard Manet, joka edelleen kehitteli ébauche-menetelmää moderniin ja värivoimaisempaan suuntaan. Timo Vuorikoski omaksui kyseisen maalaustavan muotokuvissaan omalta opettajaltaan Tuomas von Boehmilta, joka teoksisaan yhdisti alusmaalauksen espanjalaisvaikutteisia chiaroscuro-elementtejä Couturen ranskalaiseen tekniikkaan.

Viralliset tilausmuotokuvat

➝ Wikipedia

TilaajaPRESIDENTINLINNA 
MalliRouva Eeva Ahtisaari, 1995

TilaajaTerveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL) 
MalliPääjohtaja Pekka Puska, 2010

TilaajaMannerheimin Lastensuojeluliitto ry 
MalliProfessori Tuula Tamminen, 2011

TilaajaHELSINGIN YLIOPISTO 
MalliRehtori Päiviö Tommila, 1993

TilaajaHELSINGIN YLIOPISTO 
MalliProfessori Anto Leikola, 1997

TilaajaHELSINGIN YLIOPISTO 
MalliProfessori Aulis Aarnio, 2010

TilaajaHELSINGIN YLIOPISTO 
MalliProfessori Jaakko Tuominen, 1991

TilaajaHELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO 
MalliPääkirjastonhoitaja Esko Häkli, 2002

TilaajaHELSINGIN YLIOPISTON VIRON KIELEN LAITOS 
MalliRunoilija Juhan Liiv, 1965)

TilaajaJOHN NURMINEN OY 
MalliHallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen, 2008

TilaajaSUOMEN KULTTUURIRAHASTO 
MalliKansleri Risto Ihamuotila

TilaajaKEMIRA OYJ 
MalliVuorineuvos Lasse Kurkilahti, 2008

TilaajaFORTUM OYJ 
MalliMinisteri Kimmo Sasi

TilaajaNOKIA OYJ 
MalliVuorineuvos Casimir Ehrnrooth, 1998

TilaajaHUHTAMÄKI OYJ 
MalliVuorineuvos Timo Peltola

TilaajaPääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunta YTV 
MalliYlipormestari Kari Rahkamo, 2001

TilaajaRAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO 
MalliVuorineuvos Kauko Rastas, 1993

TilaajaPAPERILIITTO RY/PAPERITYÖVÄEN LIITTO 
MalliPuheenjohtaja Antero Mäki

TilaajaPAPERILIITTO RY/PAPERITYÖVÄEN LIITTO 
MalliPuheenjohtaja Jarmo Lähteenmäki

TilaajaWERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ 
MalliProfessori Anto Leikola, 1997

TilaajaWSOY:n kirjallisuussäätiö 
MalliPääjohtaja Antero Siljola, 2003

TilaajaKUSTANNUSOASAKEYHTIÖ OTAVA 
MalliProfessori Manu Renko

TilaajaOtavamedia Oy 
MalliToimitusjohtaja Pauli Leimio, 2001

TilaajaKUSTANNUSOASAKEYHTIÖ OTAVA 
MalliVuorineuvos Olli Reenpää, 2006

TilaajaKUSTANNUSYHTIÖ KALEVA 
MalliToimitusjohtaja Martti Ursin, 1999

TilaajaHÄMEEN LÄÄNINHALLITUS 
MalliMaaherra Risto Tainio

TilaajaLAPUAN HIIPPAKUNTA 
MalliPiispa Jorma Laulaja, 2003

TilaajaKOUVOLAN HOVIOIKEUS 
MalliHovioikeuden presidentti Jussi Kivinen, 2005

TilaajaKUOPION YLIOPISTO 
MalliRehtori Ossi Lindqvist, 2006

TilaajaKUOPION YLIOPISTO 
MalliRehtori Petteri Paronen, 2010

TilaajaJyväskylän yliopisto 
MalliRehtori Antti Tanskanen, 1996

TilaajaKAINUUN OSUUSPANKKI 
MalliToimitusjohtaja Kari Sissala, 2007

TilaajaLÄHIVAKUUTUSRYHMÄN KESKUSLIITTO RY 
MalliToimitusjohtaja Simo Castrén

TilaajaLÄHIVAKUUTUSRYHMÄN KESKUSLIITTO RY 
MalliToimitusjohtaja Harri Kainulainen

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliPormestari Timo P. Nieminen, 2013

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliApulaiskaupunginjohtaja Pekka Ilveskoski, 1982

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliKaupunginvaltuutettu Yrjö Silo, 1983

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliApulaiskaupunginjohtaja Pentti Halonen

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliValtuuston puheenjohtaja Alpo Korkeela, 1996

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliRahoitusjohtaja Reijo Hautala, 2001

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliValtuuston puheenjohtaja Seppo Salminen, 2000

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliApulaiskaupunginjohtaja Vesa Kauppinen, 2004

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliKoulutoimen johtaja Alpo Reinivaara, 1997

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliPerusopetuksen johtaja Ulla Liljeström, 2006

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliKansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila, 2006

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliKauppaoppilaitoksen rehtori Matti Olas, 2000

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliTilaajajohtaja Lasse Eskonen, 2012

TilaajaTAMPEREEN KAUPUNKI 
MalliJohtaja Esa Kotilahti, 2009

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO 
MalliKansleri Krista Varantola, 2012

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO 
MalliHallintojohtaja Yrjö Silo

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO 
MalliRehtori Jaakko Uotila

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO 
MalliHallintojohtaja Timo Lahti, 2006

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO/LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
MalliProfessori Amos Pasternack, 1996

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO/LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
MalliProfessori Juhani Pukander

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO/LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
MalliProfessori Leena Lindgren, 2006

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO/LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
MalliProfessori Markku Mäki

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTO/YHTEISKUNTATIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS 
MalliProfessori Aulis Aarnio, 2004

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA/PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 
MalliPiirihallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Pekka Paavola

TilaajaTAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA/PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 
MalliJohtajaylilääkäri, professori Ossi Auvinen, 2006

TilaajaTAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
MalliRehtori Osmo Hassi

TilaajaTAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
MalliRehtori Markku Kivikoski, 2014

TilaajaTAMPEREEN HIIPPAKUNTA 
MalliPiispa Paavo Kortekangas, 2000

TilaajaTAMPEREEN HIIPPAKUNTA 
MalliPiispa Juha Pihkala, 2003

TilaajaTAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA/ TAMPEREEN PUHELIN OY 
MalliHallituksen puheenjohtaja, pankinjohtaja Pekka Terho

TilaajaInsinöörioppilastalo Oy 
MalliToimitusjohtaja Matti J. Mäkelä, 2008

TilaajaTAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA/TAMPEREEN EV.LUT. SRK-YHTYMÄ 
MalliTuomiorovasti Voitto Silfverhuth, 2014

TilaajaTAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA/TAMPEREEN EV.LUT. SRK-YHTYMÄ 
MalliTuomiorovasti Timo Saarelma, 1987

TilaajaPIRKANMAAN LIITTO 
MalliMaakuntajohtaja Jussi Niemi, 2007

TilaajaTAMPEREEN KONSERVATORIO 
MalliRehtori Leonid Bashmakov

TilaajaTAMPEREEN KONSERVATORIO 
MalliRehtori Lauri Siimes, 1999

TilaajaTAMPEREEN SÄRKÄNNIEMI OY 
MalliToimitusjohtaja Olavi Joenpolvi, 2005

TilaajaPYYNIKIN SEURAKUNTA 
MalliRovasti Aulis Raunio

TilaajaUPM RAFLATAC OY/Tampere UPM-KYMMENE 
MalliToimitusjohtaja Juhani Strömberg

TilaajaTAMPEREEN TYÖVÄEN TEATTERI 
MalliHallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Matti Länsiö

TilaajaTAMPEREEN TEATTERI 
MalliTeatterinjohtaja, teatterineuvos Rauli Lehtonen

TilaajaTAMPEREEN TEATTERI 
MalliTeatteritalosäätiön hallituksen puheenjohtaja Arto Sola

TilaajaTAMPEREEN SAUNASÄÄTIÖ, HOTELLI VICTORIA 
MalliApulaiskaupunginjohtaja Sampo Toni, 1987

TilaajaPIRKKALAN KUNTA 
MalliKunnanjohtaja Risto Koivisto

TilaajaPIRKKALAN KUNTA 
MalliKunnanvaltuuston puheenjohtaja Raimo Lehtinen, 2006

TilaajaPIRKKALAN KUNTA 
MalliKunnanhallituksen puheenjohtaja Antero Saksala

TilaajaKANGASALAN KUNTA 
MalliKunnallisneuvos Jukka Mäkelä, 2014

TilaajaVALKEAKOSKEN KAUPUNKI 
MalliKaupunginjohtaja Pentti Kataja

TilaajaNOKIAN KAUPUNKI 
MalliKaupunginjohtaja Matti Varanki

TilaajaNOKIAN KAUPUNKI 
MalliKaupunginjohtaja Antti Punkari

TilaajaNOKIAN KAUPUNKI 
MalliKaupunginjohtaja Markku Rahikkala, 2007

TilaajaYLÖJÄRVEN KAUPUNKI 
MalliPerusturvajohtaja Kari Virta, 2013

TilaajaYLÖJÄRVEN KAUPUNKI 
MalliKaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Peltola, 2012

TilaajaLEMPÄÄLÄN KUNTA 
MalliKunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Kivelä

TilaajaYLÖJÄRVEN SEURAKUNTA 
MalliKirkkoherra Antero Honkkila, 2004

TilaajaKAJAANIN KAUPUNKI 
MalliKaupunginjohtaja Erkki Vähämaa, 2009

TilaajaJOENSUUN KAUPUNKI 
MalliKaupunginjohtaja Juhani Meriläinen, 2010

TilaajaAUTOALAN KESKUSLIITTO RY 
MalliKauppaneuvos Matti Pörhö, 2010

TilaajaTURKISTUOTTAJAT Oyj 
MalliToimitusjohtaja Pirkko Rantanen-Kervinen, 2010

TilaajaYKSITYISKOKOELMAT 
MalliRouva Anneli Latvanen, 2008

TilaajaYKSITYISKOKOELMAT 
MalliKunnallisneuvos Rose-Marie Björkenheim, 2009

TilaajaOP-Pohjola osuuskunta 
MalliLiikuntaneuvos, Paavo Haapakoski, 2013

TilaajaSavitaipaleen Osuuspankki 
MalliToimitusjohtaja Martti Valtonen, 2009

TilaajaSavitaipaleen Osuuspankki 
MalliProfessori Seppo Penttinen, 2009

TilaajaRaahen Seudun Osuuspankki 
MalliHallituksen puheenjohtaja, Paavo Haapakoski, 2008

TilaajaYKSITYISKOKOELMAT 
MalliToimitusjohtaja Sirkka Isotalo, 2014

TilaajaMedilaser Oy 
MalliErikoislääkäri Petri Oksman, 2011

TilaajaReima Oy 
MalliToimitusjohtaja Pentti Hurmerinta, 2014

TilaajaKuortti Yhtiöt 
MalliLiikennöitsijä Raimo Kuortti, 1999

TilaajaKuortti Yhtiöt 
MalliRouva Helvi Kuortti

TilaajaSuomen Turkistehdas 
MalliToimitusjohtaja M. Jokinen, 1981

TilaajaFP-Tuotteet Oy 
MalliToimitusjohtaja Aarno Almusa, 1995

Linkkejä

Kuvataiteilijamatrikkeli, Taidemaalariliitto, Tampereen taiteilijaseura, Grafiikanpaja Himmelblau